Prema rečima Vladana Radovanovića, zamenika direktora RB „Kolubara”, Planom investicija za 2010. godinu koji podrazumeva kupovinu nove opreme za površinske kopove „Kolubare”, predviđeno je ugovaranje nabavke kompletnog BTO sistema za Polje „C”, sa bagerom teorijskog kapaciteta 6500 metara kubnih na sat, odlagačem kapaciteta 8500 metara kubnih na sat i tračnim transporterima širine 2000 milimetara.
U planu je ugovaranje nabavke još dva odlagača kapaciteta 8500. Jedan će raditi na odlaganju međuslojne jalovine na kopu „Tamnava-Zapadno polje”, a drugi odlagač je predviđen za Polje „D”-„E”, na V BTO jalovinskom sistemu sa „glodarom 9”, s obzirom da je postojeći odlagač usko grlo u tehnološkom lancu.
U toku je završetak montaže dva odlagača-samohodna transportera ARs (BRs) 1600, za potrebe „Zapadnog polja” i Polja „D”, kao i projektovanje i ugovaranje transportera širine 1600 mm za Polje „E”.
Za „Zapadno polje” ugovara se jedan raspodelni uređaj širine 1600 mm za četvrtu liniju na uglju i jedan raspodelni uređaj za selektivno odlaganje šljunka na kopu „Veliki Crljeni”.

( Tekst o izboru i nabavci osnovne rudarske opreme za površinske kopove RB „Kolubara” objavljujemo u narednom broju (1069) lista „Kolubara”, koji izlazi 28. aprila)