U ovoj godini navršavaju se četiri važne godišnjice u RB „Kolubara”. Vlada NR Srbije odlučila je da se 31. decembra 1949. godine udruže rudnici „Kolubara”, „Junkovac” i „Prkosava” u jedno rudarsko preduzeće, nazvano Kolubarski rudnici lignita koje je praktično formirano 1. jula 1950. godine. To znači da je u savremenom smislu reči Kombinat „Kolubara”, u kome se ugalj eksploatiše od 1896. godine, osnovan pre 60 godina.
List „Kolubara” 24. septembra navršava 50 godina od izlaska prvog broja jednog od najstarijih fabričkih glasila u Srbiji koje je hroničar razvoja Kombinata „Kolubara”.
Projektanti Ogranka „Projekt” RB „Kolubara” obeležiće četiri decenije svog uspešnog rada, s obzirom da je projektantska organizacija osnovana 1. januara 1970. godine, shodno odluci Radničkog saveta REIK „Kolubara” od 23. decembra 1969. godine.
U ovoj godini Elektronski računarski centar, čiji je sledbenik Sektor za automatsku obradu podataka, navršava četiri decenije uspešnog rada.