Nezavisna revizorska kuća „Deloitte“-d.o.o. sredilnom aprila počela je da vrši analizu priloženih finansijskih izveštaja Rudarskog basena „Kolubara“ za 2009. godinu. Ove kontrole vrše se  svake godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i MRS-om kako u Rudarskom basenu tako i u svim Privrednim društvima u sastavu EPS-a.
Očekuje se da će, kako je to uobičajeno, stručnjaci ove renomirane firme nakon dva i po meseca završiti nacrt svog mišljenja o finansijskom izveštaju „Kolubare“. Konačni tekst sa ocenama revizije biće urađeni sredinom ove godine, nakon čega će on biti usvojen i na Skupštini RB „Kolubara“.