Na površinskim kopovima  Rudarskog basena „Kolubara”, prema proceni Službe za koordinaciju proizvodnje, u martu je iskopano 2.737.000 tona lignita i 4.336.000 kubika otkrivke. Plan uglja je prebačen za oko četiri odsto, dok je proizvodnja jalovine na bilansnom nivou.
Popunjenost deponija TENT-a ugljem je za 30 odsto veća od planirane, a TEK-a  i  TE „Morava” je u okvirima plana.