– Prema planu poslovanja za 2010. godinu, za potrebe investicionih ulaganja u Rudarskom basenu „Kolubara“ (u prvom prioritetu) predviđeno je oko 18 milijardi dinara. Od te sume, preko 10 milijardi dinara čine sredstva planirana za nabavku nove opreme, mehanizacije, izmeštanje vodotokova i direktne eksproprijacije ispred fronta radova.
Za preseljenje naselja Vreoci, radi proširenja površinskog kopa Polje „D”, predviđeno je oko oko osam milijardi dinara. Sredstva će biti utrošena na izradu dokumentacije, izgradnju infrastrukture u novim naseljima, preseljenje mesnog groblja, kao i na isplatu akontacija za preseljenje domaćinstava, a novac za to biće obezbeđen iz sredstava EPS-a, komercijalnog kredita i pozajmice Vlade Republike Srbije – rekao je Slobodan Mitrović, pomoćnik direktora Direkcije za strategiju i investicije EPS-a.

(Tekst o ovogodišnjim investicijama u „Elektroprivredi Srbije” i RB „Kolubara” objavljujemo u sledećem (1068.) broju lista „Kolubara, koji izlazi danas.)