Posle dužeg vremena u 2009. godini, dobri proizvodni rezultati dali su pozitivan finansijski rezultat, iskazan u ostvarenoj neto dobiti od 219 miliona dinara, mada je planiran gubitak od preko dve milijarde dinara. Posebno treba naglasiti da je neto dobit proizašla iz dobrih poslovnih odnosa, gde dobit iznosi 1,86 milijardi dinara, ali se usled negativnih efekata u finansijskim i ostalim odnosima, ukupan rezultat sveo na 219 miliona dinara. Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od  34,52  milijardi dinara što je u odnosu na 2008. godinu manje za 2 odsto, a u odnosu na godišnji plan veće za 7 odsto.
Analizirajući finansijsko poslovanje „Kolubare“ u protekloj godini, pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove Ljubiša Nekić, je istakao:
-Privredno društvo već duži period prati velika prezaduženost i permanentni nedostatak obrtnih sredstava za izmirenje obaveza o roku dospelosti. Višegodišnjim intenzivnim investiranjem u kapacitete od interesa za EPS i Republiku Srbiju, (pretežno iz sopstvenih sredstava),Rudarski basen je dospeo u začajan deficit od oko 7 milijardi dinara. Pored toga u 2009. godini nedostajuća novčana sredstva za investicije su iznosila oko 3 milijardi dinara tako da realna nelikvidnost krajem godine iznosi oko 10 milijardi dinara.

(Tekst o finansijskom poslovanju „Kolubare“ u prošloj godini objavljujemo u narednom broju lista „Kolubara“ koji izlazi 31. marta)