Posle objavljivanja javnog konkursa EPS-a pod sloganom „Vi ste nam potrebni” za prijem u radni odnos 158 pripravnika fakultetske spreme, interesovanje nezaposlenih u Srbiji prevazišlo je sva očekivanja.
U RB „Kolubara” za 48 radnih mesta stiglo je 1812 molbi od strane 750 nezaposlenih akademaca koji su poslali više molbi za različite poslove pripravnika u okviru svoje stručne spreme.
Veliko interesovanje zabeleženo je kod diplomiranih elektroinženjera, njih 140 podnelo je 394 molbe za 15 radnih mesta. Za 14 radnih mesta pristiglo je 348 molbi od strane 128 inženjera koji su završili Rudarsko-geološki fakultet. Sa diplomom Mašinskog fakulteta konkurisalo je 100 lica sa 288 molbi za 14 radnih mesta.
Najveće interesovanje za rad u „Kolubari” pokazali su diplomirani ekonomisti, tako da je na dva radna mesta konkurisalo 138 lica ove struke. Gotovo identično stanje je i sa diplomiranim pravnicima, jer je za tri oglašena mesta konkurisalo 81 nezaposleno lice.