Nedavno je završena prva faza izgradnje naselja „Jelav”, lokacije za organizovano preseljenje Baroševčana, a za potrebe proširenja površinskog kopa Polje „B” u „C”.
U prvu fazu radova Rudarski basen „Kolubara” je investirao između 240 i 250 miliona dinara. Urađena je glavna ulica sa sporednim saobraćajnicama i kompletnom infrastrukturom po urbanističkim standardima. Podnet je zahtev za tehnički prijem i ukoliko ne bude primedbi, može se nastaviti sa poslovima predviđenim drugom fazom radova.
Sa Direkcijom za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevac ugovorena je izrada dokumentacije za drugu fazu radova naselja „Jelav” i regulisanje imovinskih odnosa, ali su poslovi privremeno „stali” zbog statutarnih promena u gradu Beogradu i traže se načini kako da se problemi prevaziđu.