Među investicionim projektima Rudarskog basena „Kolubara” koji se realizuju za potrebe Polja „E”, novootvorenog kopa, aktuelno je projektovanje dokumentacije za regulaciju gornjeg toka reke Peštan.
– Svi neophodni istražni radovi vezani za izradu brana za regulaciju Peštana u gornjem toku i u delu površinskog kopa su urađeni. U toku su pripremne radnje donošenja odluka i tenderske dokumentacije za javno oglašavanje izrade idejnog projekta po koncepciji iz generalnog projekta regulacije gornjeg toka reke Peštan – rekao je Slobodan Marković, direktor Sektora investicija i unapređenja tehnološkog razvoja „Kolubare” i istakao da su istražne radove i elaborate uradili stručnjaci Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi”.
Paralelno sa tehničkom radi se i planska dokumentacija kako bi se stvorili uslovi za utvrđivanje opšteg interesa i eksproprijaciju zemljišta u zoni gde će se izvoditi radovi.