Obezbeđuju uslove za rad krupne mehanizacije


Osnovne delatnosti Pomoćne mehanizacije su izvođenje rudarskih radova, obezbeđivanje uslova za rad krupne rudarske mehanizacije, transportnih traka, industrijskih koloseka, izvođenje poslova niskogradnje, kao i organizovanje i vršenje istraživačkih radova. Ova radna jedinica podeljena je na sledeće delove:
● Operativa vodi tehničke poslove, usklađuje planove, vodi tehničku dokumentaciju, vrši pripremu održavanja i eksploatacije mehanizacije
● Eksploatacija pomoćne mehanizacije na Polju „D”
● Eksploatacija pomoćne mehanizacije na Polju “B”
● Eksploatacija pomoćne mehanizacije na Polju „Veliki Crljeni” pruža usluge koje omogućavaju rad krupne mehanizacije na kopovima
● Autogaraže „Rudovci” i „Tamnava” vrše održavanje mehanizacije, unutrašnji i spoljašnji transport motornim sredstvima, prevoz radnika i materijala, rezervnih delova i sredstava za rad za potrebe radnih jedinica u okviru „Kolubare” i treća lica
● Vodovod i dubinsko bušenje obavlja poslove na istraživanju mineralnih sirovina i mineralnih voda, snabdeva industrijskom i pijaćom vodom Pomoćnu mehanizacija, Polje „B”, Polje „D” i treća lica, vrši tekuće i investiciono održavanje i instalacije vodovoda
● Održavanje pomoćne mehanizacije „Zeoke” i „Tamnava” pruža usluge servisnog, korektivnog i preventivnog održavanja mašina koje rade na kopovima