prerada

Povrsinski kopovi

U organizacionoj celini „Površinski kopovi” direktno se obavlja osnovna delatnost Ogranka, proizvodnja uglja i otkrivke.

• U RB „Kolubara” ugalj se eksploatiše na četiri površinska kopa: Polje „B/C”, Polje „D”, „Tamnava-Zapadno polje” i Polje „G”. U procesu rada ova četiri kopa čine jednu tehnološku i proizvodnu celinu.

Na površinskim kopovima RB „Kolubara” ugalj kopaju rotorni bageri. Rotorni bageri koji rade na otkopavanju uglja i otkrivke su veoma moćne i masivne mašine, prosečne visine oko 35 metara i težine između 1.500 i 2.000 tona.

Sistemom tračnih transportera ugalj sa kopova iz istočnog dela basena se prevozi u pogon za preradu, a iz zapadnog dela basena u Drobilanu. Nakon obrade i pripeme, ugalj se industrijskom prugom isporučuje termoelektranama „Nikola Tesla” u Obrenovcu, „Kolubara” u Velikim Crljenima i „Morava” u Svilajncu.

Da bi se došlo do ugljenih slojeva, neophodno je najpre otkopati otkrivku, koja se otkopava i odlaže modernim BTO (bager-traka-odlagač) sistemima. Stabilna i kontinuirana proizvodnja otkrivke je prvi korak u ostvarenju dobrih rezultata u proizvodnji uglja, s obzirom da je neophodno otkritki dovoljne količine uglja i pripremiti ih za eksploataciju.

U istočnom delu kolubarskog ugljenog basena aktivni su kopovi - Polje „B/C” i Polje „D”.

• Polje „B/C” je najstariji aktivni površinski kop „Kolubare”. Ugljenim sistemom povezanim trakama sa Poljem „D”, transportuje se ugalj za pogon Suve separacije i dalje za Obrenovac. Polje „D” je najveći kop u RB „Kolubara”. Najveće količine otkopanog lignita se transportuju na preradu pa potom železnicom transportuju do termoelektrana. „Nikola Tesla” u Obrenovcu, „Kolubara” u Velikim Crljenima i „Morava” u Svilajncu.

U zapadnom delu kolubarskog ugljenog basena proizvodnja se odvija na dva kopa – „Tamnava-Zapadnom polju” i Polju „G”.

• Najproduktivniji kolubarski ugljenokop koji je poslednjih godina nosilac proizvodnje je „Tamnava-Zapadno polje”. Ugalj se sa ugljenih sistema transportuje do postrojenja Drobilana. Tu se lignit melje, utovara i železnicom doprema do Termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu.

• Novootvoreni kop Polje „G” je najmlađi aktivni kop RB „Kolubara”. U zoni ovog kopa je ugalj izuzetno viskokog kvaliteta koji se sistemom traka transportuje do Drobilane i koristi za popravljanje kvaliteta uglja sa „Zapadnog polja”.

• U okviru OC „Površinski kopovi” je i „Pomoćna mehanizacija” koja prati proizvodni proces i daje neophodnu podršku radu kopova. U okviru ove jedinice radi se na izvođenju pomoćnih rudarskih radova, obezbeđivanju uslova za rad krupne rudarske mehanizacije, transportnih traka, industrijskih koloseka, izvođenju poslova niskogradnje, kao i organizovanju i vršenju istraživačkih radova.