Ukupna proizvodnja „Prerade” tokom februara iznosila je 1.182.084 tona lignita, što je neznatno više od 1.150.000, koliko je bilo predviđeno za ovaj period.
Najuspešniji pogon u ovom periodu bila je Toplana, koja je, sa proizvedenih oko 71.000 tona pare, premašila plan za oko 30 odsto. Suva separacija proizvela je više od 880.900 tona uglja (za oko 11 odsto više od planiranih 797.000), a Sušara oko 39.000 (oko 6 odsto manje od planiranih 42.000 tona). Mokra separacija i Železniči transport tokom februara proizveli su, odnosno, prevezli više od 293.000, što je 83 odsto od planiranih 353.000 tona lignita.
Ukupna proizvodnja „Prerade” tokom prva dva meseca ove godine iznosi 2.660.953 tone uglja, što je za oko 12 odsto više od plana.