Zaštita i unapređenje životne sredine

Intenzitet i dugotrajnost eksploatacije u kolubarskom basenu znače i velike poremećaje u integritetu terena, vazduha i eko-sistema.

Zbog toga je ulaganje u zaštitu i obnovu prirodne sredine jedan od prioriteta poslovanja kompanije.

Zbog degradiranja prirodnog okruženja tokom proizvodnje i prerade uglja, svaki rudarski gigant ima obavezu da poljoprivredne površine vrati prvobitnoj nameni kroz procese rekultivacije i revitalizacije zemljišta.

Osnivanjem Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, u proleće 2010. godine, u RB „Kolubara” počelo je sistematsko i organizovano upravljanje životnom sredinom.

Pokrenute su i sprovedene brojne značajne aktivnosti u svim segmentima zaštite životne sredine. Planovi upravljanja otpadom su doneti za sve površinske kopove i Ogranak „Prerada” a u kompaniji je uspostavljen informacioni sistem za dnevno izveštavanje o količini generisanog otpada na svim lokacijama.

Uspostavljen je monitoring kvaliteta voda reka Kolubara i Peštan u skladu sa Evropskom direktivom 200/60/ES. Ugradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u rudarskim naseljima koja pripadaju površinskim kopovima sprečava se dodatno zagađenje lokalnih vodotokova, a instaliranjem prvih protokomera, prema zakonu meri se količina ispuštenih otpadnih voda sa površinskih kopova. Preko automatskih mernih stanica prati se emisija otpadnih gasova iz svih kotlarnica „Kolubare”, a radi se i kontinuirano merenje i analiza nivoa buke. Započeta je izgradnja zaštitnog pojasa u Baroševcu, pošumljavaju se završne kosine odlagališta jalovine na površinskim kopovima.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Nemačka razvojna banka (KfW) iz tzv. zelene linije odobrile su oko 150 miliona evra vredan kredit za Projekat unapređenja životne sredine u Kolubarskom ugljenom basenu. Ovim sredstvima će biti nabavljen Sistem za upravljanje kvalitetom uglja u zapadnom delu RB „Kolubara”, koji će doprineti da se emisija ugljen-dioksida iz TENT-a smanji za 400 hiljada tona na godišnjem nivou, dok će se nabavkom odlagača za međuslojnu jalovinu na PK „Tamnava-Zapadno polje” i BTO sistema za Polje „C” racionalnije trošiti prirodni resursi basena i godišnje uštedeti između 700 hiljada i milion tona uglja.

U „Kolubari” su pokrenute i aktivnosti u cilju mogućeg energetskog korišćenja otpadnih materijala koji nastaju u procesu prerade uglja, ugljeva niske toplotne moći i sagorevanja industrijskog otpada. U okviru velikog međunarodnog projekta „In2wood” nikli su prvi eksperimentalni zasadi biomase.

Rudarski basen „Kolubara” je prva kompanija u Srbiji koja je uključena u realizaciju pilot-projekta „Osnivanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji” (EMS) Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, što je još jedna potvrda da je i u širim okivirima prepoznat značaj pozitivnih rezultata kompanije u zaštiti i unapređenju životne sredine.

 

icon RPF SERBIA FERP

icon PE EPS EMF

icon Izveštaj o nadzoru Flore i faune na PK TZP 06.11.2014

icon Plan akcija za ublazavanje i monitoring uticaja na zivotnu sredinu pri realizaciji projekta ispumpavanja vode sa PK „Tamnava Zapadno polje”, RB „Kolubara”

icon EMPAneks

icon EAction plan for mitigation and monitoring of environmental impact during implementation of the project of pumping out water and silt at the open pit mine „Tamnava - West Field”

icon EMPAnnex