Finansijski oporavak i stabilizacija

Restrukturisanje RB „Kolubara” odvijaće se u okviru reorganizacije i reformisanja „Elektroprivrede Srbije”. Taj proces se razmatra od sredine  devedesetih, a do 2007. godine sačinjene su četiri veće studije o restrukturiranju i poboljšanju efikasnosti, kojima se ukazuje na nedostatke sadašnje organizacione strukture EPS-a, ali i na velike mogućnosti poboljšanja poslovne efikasnosti.

Prve korake u procesu restrukturisanja donosi vlasnik  tj. Vlada Srbije, koja određuje Strategiju kompanije i njenu implementaciju, čime definiše kakvu elektroprivredu želi da ima. Postavljaju se ostvarivi ciljevi koji se moraju postići kako bi se kompanija smatrala uspešnom.

Da bi organizacija bila profitabilna i imala veću ulogu i uticaj na regionalnom tržištu električne energije, proces restrukturisanja će podrazumevati finansijski oporavak i stabilizaciju, reorganizaciju neefikasnog finansijskog i operativnog poslovanja i značajno smanjenje finansijskih i operativnih troškova.

Prve aktivnosti restrukturiranja započete su u oktobru 2009. godine, kada je predstavljena buduća organizacija Direkcije EPS-a i dogovoreno da se u obiman posao reorganizacije kompanije krene od utemeljenja tri nove poslovne jedinice - za proizvodnju, distribuciju i trgovinu, kao i posebnih organizacionih jedinica za internu kontrolu i reviziju, ljudske resurse i zaštitu životne sredine.