Strategija razvoja kolubarskog ugljenog basena bazirana je, između ostalog, na činjenici da će ugalj ostati bazni energent za proizvodnju električne energije u Srbiji i podatku da u kolubarskom ugljenom basenu ima oko 2.1 milijarde tona bilansnih rezervi uglja, što znači da se u ovom delu EPS-a ugalj može proizvoditi još 50-ak godina.

Da bi proizvodnja uglja na kopovima RB „Kolubara” i u budućnosti bila oslonac sigurnosti i nezavisnosti elektro-energetskog sistema Srbije neophodna su velika finansijska ulaganja u modernizaciju i revitalizaciju rudarske proizvodne opreme na postojećim kopovima.

Nekoliko prethodnih godina u JP EPS je aktuelan investicioni cilkus sa akcentom na modernizaciji proizvodne opreme. Za PK Polje „C”,uz finansijsko kreditiranje EBRD banke, nabvaljen je novi najsavremeniji BTO sistem za proizvodnju otkrivke koji je u radu od 2016. godine. Na „Tamnava-Zapadnom polju” je krajem 2014. godine sa radom počeo novi rotorni bager koji radi na proizvodnji uglja, a nedavno je počeo da radi i najmoderniji i najveći odlagač za međuslojnu jalovinu, sa izuzetnim tehničkim performansama.

Takođe, neophodno je obezbediti širenje i razvoj aktivnih kopova – Polja „C”, Polja „G” i „Tamnava-Zapadno polje”. U planu je nastavak modernizacije opreme i proizvodno-tehnološkog procesa, a u narednom periodu očekuje se i završetak projekta uvođenja sistema za kontolu kvaliteta uglja na tamnavskim kopovima.

Uz investiranje u aktivne kopove, prioritet je i otvaranje novih otkopa. U pripremama je otvaranje Polja „E”, zamenskog kapaciteta za Polje „D”, Južnog polja”, prirodnog nastavka Polja „G” i kopa  „Radljevo”.

Blagovremen završetak projektne dokumentacije i rudarskih projekata je prvi korak da se otpočne proces eksproprijacije sa ciljem pripreme terena za početak otvaranja novog ugljenokopa.

Zbog otvaranja novih površinskih kopova izmeštaju se delovi naseljenih mesta i velikih infrastrukturnih objekata. Reka Kolubara do sada je već dva puta izmeštana, prvi put 2007. godine za potrebe otvaranja kopa „Veliki Crljeni” i 2017. godine za potrebe otvaranja Polja „G”. Radi se na izmeštanju dalekovoda, delova lokalnih puteva, dela železničke pruge, u planu je izmeštanje dela Ibarske magistrale... Zbog rudarskih radova u prethodnim godinama izmeštane su crkve, groblja, objekti od javnog značaja.