Rudari „Tamnava-Zapadnog polja“, najproduktivnijeg kopa srpske energetike, „Elektroprivrede Srbije“ i ogranka RB „Kolubara“, sredinom novembra postigli su vredne rezultate. Od početka godina do 16. novembra, rudari „Tamnave“ otkopali su i odložili više od 26,7 miliona kubnih metara otkrivke, čime su ispunili plan proizvodnje otkrivke za 2018. godinu, čak 45 dana pre kraja godine. To je posebno važno i sa aspekta proizvodnje uglja u zimskom periodu, kada je važno da što veće količine uglja budu spremne i dostupne za eksploataciju.

Tokom 23 godine postojanja kopa, proizveli su 202.884.718 tona lignita i isporučili ih termoelektranama „Nikola Tesla“ u Obrenovcu za potrebe proizvodnje električne energije. Proizvodnja uglja na „Zapadnom polju“ počela je 17. novembra 1995, a godinu dana ranije pokrenut je prvi sistem za proizvodnju otkrivke.

Sa početnih šest miliona tona uglja godišnje, proizvodnja je povećavana do rekordnih 16,8 miliona tona, koliko je iskopano 2017. godine. To je rezultat predanog i požrtvovanog rada zaposlenih na sva tri BTO sistema i sistemu za međuslojnu jalovinu ovog ugljenokopa, dobre organizacije posla i kvalitetno urađenih investiviconih remonata proizvodne opreme.

Polovina od ukupno otkopanih količina uglja na kopovima RB „Kolubara“ proizvede se na „Tamnava-Zapadnom polju“. Od kolubarskog uglja proizvede se oko 50 odsto električne energije u Srbiji, a svaki četvrti kilovat-sat od uglja sa „Zapadnog polja“.