Visok stepen korporativne odgovornosti

Rudarski basen „Kolubara” svoj poslovni uspeh smatra neodvojivim delom napretka celokupne društvene zajednice – razvoj „Kolubare” istovremeno je i razvoj Srbije. Zato je jedna od najvažnijih obaveza Rudarskog basena da brine o stalnom unapređivanju onih delatnosti koje su preduslov za napredak Srbije.

Društveno odgovorno poslovanje najvećeg proizvođača lignita na Balkanu zasnovano je na poštovanju zakona, transparentnom poslovanju, investiranju u kadrove, zaštiti životne sredine, visokim standardima kvaliteta rada i uvođenju sistema kvaliteta, održavanju i unapređenju poverenja kupaca kao i saradnji sa društvenom zajednicom, koja se najefikasnije ostvaruje kroz pomoć ustanovama i institucijama koje brinu o razvoju duha i zdravlju ljudi.

Saradnja Rudarskog basena sa širom društvenom zajednicom odvija se u više pravaca. Najvažniji od njih su ulaganje u razvoj zdravstva, kulture, obrazovanja, sporta.

„Kolubara” prednjači u humanitarnim akcijama, sa ciljem da pomogne marginalizovanim grupama i najugroženijim članovima društva.