Integrisanim sistemom menadžmenta do uspešnijeg poslovanja

Ogranak RB Kolubara obezbeđuje visok kvalitet svojih proizvoda i usluga zahvaljujući integrisanom sistemu menadžmenata koji je primenjen u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 (sistem menadžmenta kvalitetom), ISO 14001 (sistem menadžmenta zaštitom životne sredine), OHSAS 18001 (bezbednost i zaštita na radu) i ISO 50001 (sistem menadžmenta energijom).

Sistem kvaliteta u Kolubari potpuno je integrisan, što doprinosi kvalitetnijem i efikasnijem poslovanju. Integracijom međunarodnih standarda kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i menadžmenta energijom Kolubara se pridružila porodici kompanija koje maksimalno brinu o kvalitetu poslovanja, nivou proizvoda, usluga i zaposlenima.