MENADŽMENT OGRANKA RB „KOLUBARA”

 

DIREKTOR ZA PROIZVODNJU UGLJA RB „KOLUBARA”

Milan Mišković

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. +381.11.8123.877

 

 

DIREKTOR KORPORATIVNIH POSLOVA RB „KOLUBARA”

Mile Jeremić

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. +381.11.8121.871

 

 

FINANSIJSKI DIREKTOR RB „KOLUBARA”

Vladan Marković

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. +381.11.8121.219


 

  • Pomoćnik direktora za proizvodno-tehničke poslove

Milivoje Nikolić  tel. +381.11.8123.193

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Pomoćnik direktora za investicije, razvoj i unapređenje proizvodnje

Novica Ljušić tel. +381.11.8123.210

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Pomoćnik direktora za ekonomske poslove

Ljiljana Milošević tel. +381.11.8123.622

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Pomoćnik direktora za komercijalne poslove

Ivan Milovanović tel. +381.11.8123.362

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Pomoćnik direktora za ljudske resurse i organizaciona pitanja

Gordana Stošić tel. +381.11.8123.644

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Pomoćnik direktora za korporativne poslove

Predrag Simić tel. +381.11.8123.878

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Šef odeljenja za administrativno-tehničku podršku u radu izvršnog Odbora

Goran Perišić tel. +381.11.8122.704

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Stručni saradnik za odnose s javnošću