Rudarstvo staro 122 godine

Počeci rudarenja na prostorima kolubarskog basena vezuju se za 1896. godinu, kada je otvorena prva jama „Zvizdar”. Eksploatacija uglja vršila se u 14 jama, a poslednja jama „Junkovac” zatvorena je 1974. godine.

Prekretnica u proizvodnji uglja počinje 1952. godine kada je otvoren prvi površinski kop, Polje „A”. Iste godine je otvoren još jedan kop- Polje „B” i tada je započeta masovna površinska eksploatacija uglja, otvaranje novih površinskih otkopa i postrojenja za preradu i oplemenjivanje uglja.

Proizvodnja uglja na Polju „B” počela je 1956. godine, kada su i prve tone drobljenog uglja isporučene TE „Kolubara”. Otvaranjem jame „Kosmaj”, RB „Kolubara” zauzima sve značajnije mesto u proizvodnji lignita u Jugoslaviji.

Najveći kolubarski kop Polje „D” otvoren je 1961. godine, a proizvodnja uglja počela je pet godina kasnije.

Otvaranjem TE „Nikola Tesla” u Obrenovcu povećava se potreba elektro-energetskog sektora za ugljem. Proizvodnja se povećava puštanjem u rad kopa „Tamnava-Istočno polje” 1979. godine, koji je zatvoren 2005. godine.

Kop „Tamnava-Zapadno polje” otvoren je 1994. godine, a godinu dana kasnije počela je i proizvodnja lignita. Kop „Veliki Crljeni” počeo je sa radom 2007. godine, a proizvodnja uglja od 2008. godine.

Najmlađi aktivni kop Polje „G” otvoren je 2017. godine, a iste godine je počela i proizvodnja uglja.