Rudarstvo staro 121 godinu

Počeci rudarenja na prostorima Kolubarskog basena vezuju se za 1896. godinu, kada je otvorena prva jama „Zvizdar”. U istočnom i zapadnom delu Basena ugalj se sukcesivno vadio u 14 jama: „Zvizdar”, „Sokolovac”, „Skobalj”, „Radljevo”, „Prkosava”, „Veliki Crljeni”, „Kolubara 1”, „Veliki Crljeni – Kolubara 2”, „Kosmaj – Kolubara 3”, „Baroševac”, „Šopić”, „Junkovac” i dr.

Do prekretnice u proizvodnji uglja dolazi 1952. godine, kada je, otvaranjem prvog površinskog kopa – Polja „A” započeta masovna površinska eksploatacija lignita, otvaranja novih kopova i postrojenja za preradu i oplemenjivanje uglja:

• Polje „B” (otvoreno 1952, proizvodnja uglja od 1956.)

• Polje „D” (otvoreno 1961, proizvodnja uglja od 1966.)

• „Tamnava -Istočno polje” (proizvodnja jalovine i uglja od 1979.)

• „Tamnava – Zapadno polje” (otvoren 1994, proizvodnja uglja počela 1995.)

• „Veliki Crljeni” (otvoreno 2008, proizvodnja uglja od 2009.)

• Mokra separacija, postrojenje za čišćenje kolubarskog lignita, (počela sa radom 1956. godine)

• Sušara, postrojenje za sušenje uglja 1957.

• Početak rada stare Toplane 1957.

• Prva faza Suve separacije krenula u pogon 1969.

• Prestanak stare i početak rada nove Toplane 1981.

• Početak rada nove Sušare 1986.