Danas je u Direkciji Rudarskog basena „Kolubara” održan sastanak predstavnika JP EPS, RB „Kolubara” sa predstavnicima kompanije „Sandvik” i konsultantskih kuća „Mibrag” i RWE koji označava početak realizacije projekta nabavke novog odlagača za kop „Tamnava-Zapadno polje”.

Kako je na sastanku istaknuto, dosadašnja saradnja sa „Sandvikom” je bila veoma uspešna i plodonosna, a očekuje se da će i na ovom projektu biti nastavljena. Nabavka novog odlagača za međuslojnu jalovinu kapaciteta 12.000 metara kubnih na sat je jedan deo projekta  Zaštita i unapređenje životne sredine u Kolubarskom ugljenom basenu“ koji se finansira kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Nemačke razvojne banke (KfW) i sopstvenim sredstvima JP EPS.

Projekat se sastoji iz tri dela. Prvi deo je projekat A – projektovanje, izrada i montaža BTO sistema za budući povšinski kop polje „C“. Vrednost ovog dela projekta je 80 miliona evra i finansira se kreditom EBRD banke.

Projekat B čini odlagač za međuslojnu jalovinu za kop „Tamnava-Zapadno polje“, kapaciteta 12.000 kubnih metara na sat, a projekat C sistem za upravljanje kvalitetom uglja na Tamnavskim kopovima. Kredit za projekte B i C, u iznosu od 65 miliona evra, kao i devet miliona evra bespovratne pomoći, obezbedila je KfW banka.

Realizacija projekta, koji je šire poznat pod nazivom  „Zeleni kredit“, omogućiće velike finansijske uštede u proizvdonom procesu, racionalno korišćenje uglja kao neobnovljivog prirodnog resursa, sigurno snabdevanje elektrana lignitom ujednačenog kvaliteta i smanjenju emisija štetnih gasova – CO2, SO2 i NO2, kao i količina pepela i šljake.U realizaciju projekta, EPS će uložiti i sopstvena sredstva u iznosu od 28 miliona evra.