Organizaciona Celina „Metal” bavi se projektovanjem, proizvodnjom, montažom, remontom i održavanjem rudarske i energetske opreme, revitalizacijom i modernizacijom osnovne rudarske opreme, proizvodnjom i regeneracijom rezervnih delova.

Posao je podeljen po organizacionim jedinicama: Direkcija i Održavanje, a organizovani su u četiri pogona: Proizvodnja, Remont, Montaža i Elmont.

Bave se projektovanjem, proizvodnjom, montažom, održavanjem osnovne rudarske opreme i mehanizacije na površinskim kopovima, opreme za preradu uglja i druge procesne opreme. Osposobljeni su za proizvodnju i regeneraciju rezervnih delova, čime se obezbeđuje pouzdan rad rudarskih mašina i kontinuirana proizvodnja uglja i otkrivke u slučaju nepredviđenih zastoja I kvarova.

„Metal” izvodi i održava termotehničke instalacije, termo i hidroenergetsku opremu.

Godinama remontuje električne mašine I sredstva za šinsku vuču. Takođe izvodi radove i održava telekomunikacione objekte. Decenijama unazad organizovana je serijska proizvodnja važnih uređaja i predmeta koji se koriste u rudarskoj opremi i železničkom saobraćaju.