Od početka juna, Rudarski basen „Kolubara” je prva kompanija u Srbiji, koja i zvanično, koristi specijalizovani računarski program „TEAMS” za izveštavanje u oblasti zaštite životne sredine.

Prema rečima mr Aleksandra Simića, rukovodioca stručnog tima za primenu ovog programa u RB „Kolubara”, zaposleni u Sektoru za zaštitu životne sredine, intenzivno rade na merenjima na svim izvorima zagađenja u „Kolubari”.

-Korišćenjem „TEAMS” programa biće kreirani izveštaji za Agenciju za zaštitu životne sredine Republike Srbije i interni izveštaji za kompaniju. Na taj način vršimo kontrolu zagađenja, možemo da pratimo negativne uticaje, da ih smanjujemo i eliminišemo – istakao je Simić.

Softver za specijalizovani računarski program  „TEAMS” razvila je kompanija „Emisoft AS” i prilagodila ga potrebama Nacionalnog registra izvora zagađivanja u okviru Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i kompanija koje su u program uključene.

RB „Kolubara”, kompanija sa visokim stepenom društvene odgovornosti, čini sve napore da se negativni uticaji na životnu sredinu usled proizvodnog procesa ublaže i minimiziraju, učestvujući u brojnim aktivnostima unapređenja i zašitite.