Tokom dva prethodna dana u Lazarevcu, u Direkciji Rudarskog basena „Kolubara” održan je početni sastanak predstavnika „Elektroprivrede Srbije” i RB „Kolubara” sa ugovaračima za isporuku i montažu BTO (bager-traka-odlagač) sistema za površinski kop ,,Polje C''. Nabavka BTO sistema za površinski ,,Polje C'' je deo projekta ,,Unapređenje životne sredine u JP EPS i RB Kolubara'' koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).
Govoreći o značaju ovog projekta, Milorаd Grčić, direktor RB „Kolubаra”, istаkаo je dа će reаlizаcijа projektа znаčаjаnа koliko zа EPS i „Kolubaru”, toliko i zа Lаzаrevаc i Obrenovаc.
–Ovo je još jedаn dokаz dа i rudаri mogu doprineti zаštiti i očuvаnju životne sredine, а ne sаmo zаgаđenju i nаrušаvаnju vizuelnog terenа opštinа nа kojimа se ugаlj eksploаtiše. Pored znаčаjnih benefitа sа ekološke strаne, projekаt će doneti i visok nivo modernizаcije proizvodnje, stаndаrdizаciju kvаlitetа ugljа koji će biti dopremаn u TENT i bolju kontrolu kvаlitetа vаzduhа – rekаo je Grčić.
Prvog dana održan je zajednički sastanak sa svim ugovaračima, a drugog dana su održavani pojedinačni sastanci sa svim ugovaračima ponaosob.
Sastanak je otvorio zamenik direktora RB „Kolubara”, Mihailo Petrović, koji je posebno istakao važnost realizacije projekta u planiranim vremenskim okvirima, jer je otkopavanje montažnog placa gde će se montirati sva oprema planirano za kraj 2015. godine. Tokom sastanka kojim je presedavao Slobodan Mitrović, operativni rukovodilac tima za implementaciju ovog projekta, predstavljeni su svi projekt menadžeri ugovarača i  RB „Kolubara”. Predstavnici konsultanta u ovom delu projekta, nemačke kompanije RWE, prezentovali su ,,Upustvo za realizaciju projekta'' u kome su definisane procedure za realizaciju projekta.
U okviru nabavke i montaže novog BTO sistema su rotorni bager, transporteri sa trakom, odlagač i sistem za napajanje električnom energijom, a pored najnovih tehničkih rešenja na ovom sistemu će biti implementirana savremena rešenja zaštite od buke i prašine u cilju zadovoljavanja najoštrijih zahteva zaštite životne sredine i zašite na radu.
Ugovor za isporuku i montažu bagera potpisan je sa nemačkom kompanijom „Thyssen Krupp”. Za isporuku i montažu transportera sa trakom potpisan je ugovor sa konzorcijumom poljskih kompanija: KOPEX S.A - KOPEX MASHINERY S.A- KOPEX FAMAGO Ltd. Ugovor za isporuku i montažu odlagača potpisan je sa švedsko-austrijskom kompanijom „Sandvik”, dok je ugovor za isporuku i montažu sistema za napajanje električnom energijom potpisan je sa domaćom kompanijom „Montprojekt”.
Realizacijom ovog projekta RB „Kolubara” će unaprediti proizvodnju i zaštitu životne sredine, što garantuje stabilnost elektro-energetskog sistema Srbije, s obzirom da se od uglja koji se proizvodi na kolubarskim kopovima proizvodi skoro 55 procenata električne energije u zemlji.