Snežne padavine i niske temperature ovog vikenda otežali su rad ugljenih i jalovinskih sistema na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara“. Prema podacima  Službe za proizvodnju RB „Kolubara“,  prosečna dnevna proizvodnja uglja u protekla tri dana iznosila je oko 85.000 tona, dok je prosečna dnevna potrošnja termoelektrana bila 95.000 tona lignita. U prvoj sedmici decembra prosečna dnevna proizvodnja uglja iznosila je 100.000 tona lignita.
Na deponijama  TE „Nikola Tesla“ 9. decembra bilo je 1.175.000 tona uglja, što znači da je popunjenost ovih kao i deponija TE „Kolubara“ i TE „Morava“ dobra i da su ovi kapaciteti spremni za zimu.
Niske temperature i snežne padavine uzrokovale su otežano pokretanje i zaustavljanje vozova na pruzi prema TENT-u. Od subote se, oko 20 sati dnevno kada je temperatura niža od minus pet, vrši odmrzavanje uglja u vagonima pre istovara.
U postojećim uslovima, rad jalovinskih sistema je znatno više otežan, tako da je proizvodnja otkrivke u naznačenom periodu bila za oko 30 odsto niža od planirane.