Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” ekstremno visoke temperature ne ugrožavaju proizvodnju uglja i jalovine. U trenutku kada su u remontu ugljeni sistemi na povrsinskim kopovima Polje „D” i Polje „B” kao i  ogranku „Prerada”, dnevna proizvodnja uglja kreće se oko 66.000 tona uglja. Te količine u potpunosti zadovoljavaju potrebe Termoelektrana „Nikola Tesla”.  Proizvodnja jalovine odvija se u izuzetno otežanim uslovima, ali i pored toga, dnevna proizvodnja iznosi oko 200.000 metara kubnih, što je iznad plana. 
Poslovi na kopovima se odvijaju planiranom dinamikom uz ekstremne  napore pri temperaturama koje dostižu 36 stepeni C i vise, u zavisnosti od mesta merenja. 
- Visoke temperature utiču na rad ljudi i opreme, koje opet imaju temperaturni opseg u kome rade, a koji se ovih dana konstantno približavao granici rada. Smensko nadzorno osoblje vrši kontrolu temperature po objektima i u slučaju pojave temperature preko 38 stepeni, biće zaustavljena glavna mehanizacija. Voda se uredno dostavlja na objekte sa vodomatima, ali i cisternama sa pitkom vodom. Na mestima izvođenja obimnijih radova, dopremaju se paketi sa mineralnom vodom – rekao je tehnički direktor Polja „D” Dragan Arsenijević.
Rukovodilac Službe bezbednosti i zdravlja na radu „Povrsinskih kopova” Dejan Nenadić istakao je da se pri ovako ekstremnim uslovima postupa po preporuci Vlade Republike Srbije iz 2007. godine koju je izdalo Ministarstvo rada i socijalne politike, odnosno Uprava za bezbednost i zdravlje.
-Poslodavac je u obavezi da pri ekstremno visokim temperaturama zaposlenima koji rade na otvorenom obezbedi veće količine vode i bezalkoholnih napitaka, kao i da im omogući prostor gde se mogu skloniti od sunca. Takođe u obavezi je da zaposlene upozna o štetnim simptomima usled visokih temperatura. Ova regulativa primenjuje se za sve „Kolubarine” radnike, sa tim što je poslodavac obezbedio rashladne klima- uređaje za bagere, odlagače, tračne transportere i vozila „Pomoćne mehanizacije” i slično. Upravo ovih dana, intenziviran je servis ovuh uređaja – kaže Nenadić.