Rudarski basen „Kolubara” je i ove godine učestvovao u akciji „Veliko spremanje Srbije”,  koja  je održana 09. juna. Koordinator akcije na našoj teritoriji je bila Gradska opština Lazarevac.
Mehanizacija RB „Kolubara” angažovana je na lokaciji koja se nalazi na putu R-201, Stepojevac – Veliki Crljeni, sa leve strane nasipa reke Turije, u blizini pružnog prelaza. Na tom prostoru postoji divlja deponija i za njeno čišćenje su angažovani jedan ULT i tri kamiona.
Koordinator poslova ispred RB „Kolubara” Dragan Stojanović, inženjer za rukovanje otpadom iz Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine RB „Kolubara”, izjavio je da je preko 50 metara kubnih raznog smeća tog dana prevezeno na komunalnu deponiju u Baroševac.
Učešćem u ovakvim akcijama RB Kolubara potvrđuje svoju društvenu odgovornost i podršku koju ispoljava tokom čitave godine po pitanju svih inicijativa koje za cilj imaju popravljanje kvaliteta životne sredine na lokalnom i regionalnom nivou.