Ovogodišnji MAREN, deseti međunarodni simpozijum o mehanizaciji i automatizaciji u rudarstvu i energetika, završen je juče u Lazarevcu.
Okosnica ovog naučnog skupa bile su tri glavne teme: „Nova zakonska regulativa u oblasti rudarstva i geologije“ , „Stanje i problemi održavanja opreme u rudnicima EPS-a“ i „Zaštita životne i radne sredine na površinskim kopovima“. Evropska iskustva domaćim stručnjacima preneli su predavači iz renomiranih firmi sa kojima EPS decenijama sarađuje, a veoma posećena bila su i izlaganja Dragana Jovanovića, koordinatora za održavanje opreme u RB „Kolubara“, Save Kovačeva, dr Darka Daničića i dr Milorada Pantelića iz „Kolubara Metala“. Veliku pažnju posetilaca simpozijuma privuklo je i predavanje mr Vukice Popadić Njunjić, direktorke Kolubarinog Sektora za zaštitu životne sredine na temu „ Aktivnosti RB „Kolubara“ u cilju smanjenja nivoa buke i zaprašenosti“. Mnogobrojna naučna saznanja preneli su i stručnjaci sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, a svoja iskustva izneli su i inženjeri PD TE-KO „Kostolac“.