Na 30. sednici Skupštine Rudarskog basena „Kolubare”, održanoj 21. januara, u poslovodstvu „Kolubare”, donete su odluka o usvajanju plana nabavke dobara u 2011. godini sa predlogom vrste postupaka nabavki i odluka o usvajanju plana prodaje sušenog i sirovog uglja za ovu godinu.

– Plan nabavki dobara je obaveza prema Zakonu o javnim nabavkama i godišnjem programima „Elektroprivrede Srbije” i „Kolubare”, plan za nabavku dobara i osnovnih sredstava je urađen prema utvrđenim normama, preostalo je da se uradi dopuna plana investicija – rekao je Slobodan Mitrović, ovlašćeni predstavnik EPS-a, kao osnivača, u Skupštini „Kolubare” i istakao je po planu za 2011. godnu predviđeno 549.000 tona sušenog uglja i 220.000 tona sirovog uglja iz „Kolubare”.

Prema planu za sušeni ugalj, prema ustaljenoj potrošnji za industriju je predviđeno 192.000 tona, za široku potrošnju- 183.500, a količina od 13.500 tona predviđena je za javna komunalna preduzeća, hotele i druge korisnike.

– Ove godine je planirano da se deo količine za široku potrošnju proda putem tenderskog postupka, kako bismo, možda doveli u ravnopravan položaj sve potrošače, a od nadležnog ministarstva ćemo tražiti mišljenje o prodaju putem tendera. Ukupno je planirano oko 390.000 tona u veleprodaji, a količina do konačnog zbira je za snabdevanje sindikata, penzionera, invalida rada, budžetskih kupaca, sve zaključnice zaposlenih u „Kolubari”, izdvojenim preduzećima, drugim delovima EPS-a, kao i za socijalne kategorije, a za maloprodaju je odvojeno 160.000 tona sušenog uglja. Plan za sirovi ugalj od 220.00 tona znatno je manji od prošlogodišnje prodaje od 505.000 tona.

Skupština je dala saglasnost na odluku o izmeni i dopuni cenovnika proizvoda i usluga „Kolubara-Metala”, a doneta je i odluka o potrebi pribavljanja prethodne saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa u „Metalu”.
Prema Mitrovićevim rečima, po principu kako EPS ima uvid za zapošljavanje u svim privrednim društvima, tako će za prijem novih radnika „Metal” prethodno morati da dobije saglasnost od „Kolubare” kao osnivača.
Na prvoj sednici Skupštine u ovoj godini, takođe je usvojena i odluka o rashodu putničkih vozila „Kolubare” koja su bila stara između 11 i 20 godina.