Na poslednjem poslovnom kolegijumu menadžmenta Rudarskog basena „Kolubara” u 2010. godini, održanom 28. decembra, u poslovodstvu u Lazarevcu razmatrane su osnovne teme vezane za realizaciju planova tokom  odlazeće godine.                                                                               
Konstatovano je da je planirana proizvodnja uglja ostvarena sa oko 98,6 posto, što znači da je u čitavoj godini obezbeđena nesmetana i pouzdana proizvodnja električne energije. Deponije u Termoelektranama „Nikola Tesla” praktično su u najvećem delu godine bile popunjene.
U preliminarnoj analizi realizacije plana investicija u 2010. godini vidi se da je uloženo oko 80 miliona evra u budućnost razvoja „Kolubare”, a precizan izveštaj biće završen za nekih mesec dana.
Zadovoljan sam obimom investicija. Još važnije je to što plan za 2011. godinu predviđa još veća ulaganja i očekujemo da ćemo premašiti 100 miliona evra investiranih sredstava, kako u rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, tako i u nabavku osnovne rudarske opreme, izmeštanje infrastrukturnih objekata i druge aktivnosti.
Kada je reč o preliminarnim projekcijama finansijskog rezultata RB „Kolubara”, sada se vidi da će „Kolubara” godinu iz poslovnih odnosa završiti sa ozbiljnim dobitkom, a ukupan rezulltat će biti negativan zbog ogromnih kursnih razlika. Veliki probelmi sa likvidnošću, kao i sva privredna društva u sastavu „Elektroprivrede Srbije”.
Problemi sa likvidnošću mogu se očekivati i naredne godine, ali jako je važno da program poslovanja u 2011. godini podrazumeva zaista pristojan program za razvoj Rudarskog basena „Kolubara”.
Predviđene su investicije na nivou 11 milijardi u prvom prioritetu i dve do tri milijarde zavisno od vrste projekata i kreditinih aranžmana.
Za jedan od većih i važnijih detalja u 2010. godini izdvojena je priprema kreditnih aranžmana, sa garancijom Republike Srbije, kod Evropske banke, za obnovu i razvoj za finansiranje osnovne rudarske opreme u „Kolubari”. Uz ozbiljan investicioni program rudarski basen će u narednoj godini imati i pristojniju transfernu cenu.