Kreatori planova i projekata


Projekt biro

U  okviru organizacione celine „Projekt” rade se studije i elaborati o rezervama mineralnih sirovina, idejna rešenja i investicioni programi, rudarski projekti, podloge za srednjoročne i dugoročne planove razvoja tehnološko-tehničkih sistema proizvodnje, prerade i transporta uglja. Obavlja se i tehnička kontrola rudarskih projekata, projektantski nadzor, konsalting i inženjering u rudarstvu, tehnički pregled rudarskih objekata. Stručnjaci „Projekta” izrađuju i projekte građevinsko-tehničke dokumentacije, elektro-mašinsko i ekonomsko projektovanje za potrebe rudarstva.