Povrsinski kopovi

U ogranku „Površinski kopovi Baroševac” neposredno se obavlja površinska eksploatacija lignita, ispitivanje terena, specijalizovani i građevinski radovi, ispitivanje i eksperimentalni razvoj u oblasti biologije, održavanje rudarske opreme, poslovi pomoćne mehanizacije i transporta.

U Centru za stručne poslove obavljaju se proizvodno-tehnički, ekonomski, pravni, kadrovski, opšti poslovi i poslovi investicija.

U RB „Kolubara” ugalj se eksploatiše na četiri površinska kopa: Polje „B”, Polje „D”, „Tamnava-Zapadno polje” i „Veliki Crljeni”. U procesu rada ova četiri kopa čine jednu tehnološku i proizvodnu celinu.

Na površinskim kopovima RB „Kolubara” ugalj kopaju rotorni bageri. Da bi se došlo do ugljenih slojeva, neophodno je najpre otkopati otkrivku, koja se otkopava i odlaže modernim BTO (bager-traka-odlagač) sistemima. Ugalj koji otkopa bager, sistemom traka se transportuje u pogone za preradu, a potom se industrijskom prugom isporučuje termoelektranama „Nikola Tesla” u Obrenovcu, „Kolubara” u Velikim Crljenima i „Morava” u Svilajncu.

Polje „B” je najstariji aktivni kop kolubarskog ugljenog basena. Ugalj se sistemom tračnih transportera doprema do utovarnog mesta, gde se utovara u vagone, a dalje se transportuje do pogona za preradu u Vreocima. Ugljenim sistemom povezanim trakama sa Poljem „D”, transportuje se ugalj za III fazu Suve separacije i dalje za Obrenovac. Otkrivka se sistemom traka transportuje do spoljašnjeg odlagališta.

Od početka rada, od 1952. godine, do kraja 2014. godine na ovom kopu je iskopano 90,3 miliona tona uglja i 217,2 miliona kubika otkrivke.

Na površinskom kopu Polje „D” proizvodnja se odvija na dva ugljena i šest jalovinskih sistema. Jedan ugljeni sistem (BTU – bager, traka, utovar) radi u centralnoj zoni kopa, dok drugi (BTS – bager, traka, separacija) ugalj otkopava na jugozapadnoj kosini ovog kopa. Najveće količine otkopanog lignita se železnicom transportuju do termoelektrana „Nikola Tesla” u Obrenovcu i „Morava” u Svilajncu. U godinama najveće proizvodnje na ovom kopu otkopavano je više od 15 miliona tona uglja.

Na Polju „D” je od 1961. godine do kraja 2014. godine otkopano oko 503,2 miliona tona lignita i više od 1,37 milijardi kubika jalovine.

Površinski kop „Tamnava-Zapadno polje” poslednjih godina je nosilac proizvodnje uglja u kolubarskom ugljenom basenu. Proizvodnja otkrivke se vrši sa dva rotorna bagera, na dva BTO sistema. Ugalj iskopavaju tri bagera, a on se dalje transportuje do postrojenja Drobilana. Tu se lignit melje, utovara i železnicom doprema do Termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu.

Od 1994. do kraja 2014. godine sa ovog kopa otkopano je oko 149,7 miliona tona uglja i preko 336 miliona kubika otkrivke.

Površinski kop „Veliki Crljeni” je najmlađi kop „Kolubare”. Proizvodnja uglja vrši se na jednom ugljenom sistemu. Eksploatacija se obavlja rotornim bagerima, a lignit sistemom tračnih transportera odlazi do Drobilane, pa potom za termoelektrane. Projektovana godišnja proizvodnja iznosi oko pet miliona tona uglja.

Od 2008. do kraja 2014. godine sa ovog kopa je iskopano oko 26,1 miliona tona uglja, a do polovine maja 2013. godine, kada je i prestala proizvodnja otkrivke, otkopano je i odloženo oko 19,4 miliona metara kubnih otkrivke.

U pogonu Pomoćna mehanizacija radi se na izvođenju rudarskih radova, obezbeđivanju uslova za rad krupne rudarske mehanizacije, transportnih traka, industrijskih koloseka, izvođenju poslova niskogradnje, kao i organizovanju i vršenju istraživačkih radova.