U Direkciji RB „Kolubara” obavljaju se poslovi od interesa za ceo ogranak. Čine je sledeće organizacione celine: Organizatori privrednog društva, Centar za stručne poslove i logistiku i Centar za stručne poslove PK Radljevo u osnivanju.

· Organizatori  društva obavljaju poslove zastupanja, rukovođenja, organizovanja i koordiniranja svih poslovnih procesa u privrednom društvu

· U Centru za stručne poslove i logistiku obavljaju se poslovi vezani za nesmetan rad i uspešno poslovanje „Kolubare” tj. poslovi koordinacije planiranja remonata i održavanja tehničkih sistema, poslovi zaštite i bezbednosti zdravlja na radu, poslovi zaštite i unapređenja životne sredine, poslovi uvođenja i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom, menadžerski poslovi, proizvodno-tehnički poslovi, zatim poslovi investicija, razvoja i unapređenja proizvodnje, komercijalni poslovi, ekonomski-pravni, finansijsko-knjigovodstveni, te poslovi vezani za informacione tehnologije i automatsku obradu podataka, kao i pravni, kadrovski i opšti poslovi i poslovi vezani za rekreativno-sportske aktivnosti

· U Centru za stručne poslove PK „Radljevo” u osnivanju obavljaju se poslovi koordinacije pripremnih i istražnih radova za osnivanje površinskog kopa


Organizacione celine Centra za stručne poslove i logistiku su:

- Koordinatori
- Projekt-menadžeri
- Sektor za proizvodno-tehničke poslove
- Sektor za istraživačko-razvojne poslove
- Komercijalni sektor
- Sektor za ekonomsko-planske poslove
- Sektor za finansijsko-knjigovodstvene poslove
- Sektor za automatsku obradu podataka
- Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove
- Sektor za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara
- Sektor za integrisani sistem menadžmenta
- Sektor za zaštitu i unapređenje životne sredine
- Sektor za rekreativno sportske aktivnosti