Služba za informisanje u okviru Rudarskog basena „Kolubara“, u različitim organizacionim oblicima, postoji duže od pet decenija. Njene osnovne delatnosti su:

- izdavanje Lista „Kolubara“

- izdavanje namenskih publikacija o različitim delovima RB „Kolubara”

- izrada sajta i svakodnevno ažuriranje vesti o aktivnostima na kolubarskim kopovima i u drugim delovima preduzeća

- informativna pomoć u organizovanju pojedinih svečanosti, jubileja itd.

- Izrada video i dokumentarnih filmova

Služba za informisanje ima širok spektar ciljne interne i eksterne javnosti, tj. pojedinaca, grupa i institucija sa kojim ostvaruje komunikaciju i na koje želi da proširi svoj uticaj. Internu javnost čine zaposleni, rukovodeće osoblje i sindikalne organizacije RB „Kolubara” i izdvojenih preduzeća, pa interno informisanje, kojim se služba primarno bavi, ima višedimenzionalnu funkciju kohezije između menadžmenta i oko deset hiljada zaposlenih u „Kolubari”. Dobro osmišljen program komunikacije na relaciji rukovodstvo-zaposleni formira osećaj sigurnosti i direktno utiče na imidž kompanije, a njegov krajnji cilj je da se izgradi takav poslovni ambijent u kome će se zaposleni osećati kao deo uspešnog tima koji je prepoznatljiv u privredi Srbije.

Eksterna ciljna javnost obuhvata lokalne zajednice, opštine Lazarevac, Lajkovac, Ub, Republiku Srbiju, važne domaće i međunarodne institucije, vladin i civilni sektor. Najvažnija grupa eksterne ciljne javnosti su mediji, preko kojih se ostvaruje objektivno informisanje javnosti o RB „Kolubara”, njenoj delatnosti i poslovanju.