Od početka godine na površinskim kopovima RB „Kolubara” proizvedeno je oko 2,75 miliona tona uglja, što je oko 99 odsto mesečnog plana. Najveće količine uglja su iskopane na kopu „Tamnava-Zapadno polje”, gde je tokom januara proizvedeno oko 1,42 miliona tona, odnosno osam odsto više od planom predviđenih količina.

Rudari Polja „D” proizveli su oko 1,13 milion tona, a Polja „B” nešto preko 197 hiljada tona lignita. Prosečna dnevna proizvodnja uglja u januaru iznosila je 88.794 tona, a ove količine su garant sigurne i stabilne proizvodnje električne energije u termoelektranama.

Delegacija nemačke Razvojne banke (KfW), predvođena direktorom za jugoistočnu Evropu i Aziju Rolandom Silerom, posetila je Rudarski basen „Kolubara” i sa predstavnicima „Elektroprivrede Srbije“ razgovarala o realizaciji projekta uvođenja ekološkog sistema za upravljanje kvalitetom uglja.

Tokom posete, predstavnici KfW banke zajedno sa Slobodanom Mitrovićem, izvršnim direktorom za proizvodnju uglja u JP EPS i Darkom Daničićem, menadžerom realizacije projekta „Energetska efikasnost primenom ekološkog sistema za upravljanje kvalitetom uglja”, obišli su površinski kop „Tamnava - Zapadno polje“, postrojenja u „Drobilani“ i Rasadnik, novo naselje za eksproprisana domaćinstva iz Vreoca.

- Do sada su potpisani ugovori za sva četiri paketa projekta za primenu ekološkog sistema upravljanja kvalitetom uglja, vrednosti 74 miliona evra. Realizaciju u zapadnom delu kolubarskog rudarskog basena omogućio je kredit nemačke Razvojne banke. Rokovi se moraju poštovati i nadam se da ćemo do 2017. godine imati sistem homogenizacije koji će omogućiti da u termoelektranu u Obrenovcu šaljemo isključivo ugalj garantovanog kvaliteta – rekao je Mitrović.

Predstavnici KfW istakli su da ta banka, čijim sredstvima se finasira i revitalizacija Hidroelektrane „Zvornik, pridaje veliki značaj transparentnosti svih aktivnosti, posebno kada je reč o velikim i komplikovanim projektima, poput ovih koji se realizuju u EPS-u.

Ugradnja novih sistema i opreme u RB „Kolubara” omogućiće značajno povećanje procenta iskorišćenja uglja koji odlazi ka Termoelektranama „Nikola Tesla“, ali i povećati zaštitu životne sredine smanjenjem emisije štetnih gasova.

Primena ekološkog sistema za upravljanje kvalitetom uglja, osim efikasnije eksploatacije ležišta, predstavlja i jedan od preduslova za sve projekte zaštite životne sredine u termoelektranama EPS-a, koji su planirani za kraj naredne i početak 2018. godine.

Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” tokom 2015. godine iskopano je 28.695.051 tona lignita, što je oko 1,5 odsto više od planom predviđenih količina.

Plаn proizvodnje od 28,2 milionа tonа ugljа ostvaren je četiri dana pre kraja prošle godine. Rudari „Tаmnаvа-Zаpаdnog polja” godišnji plаn ostvаrili su mesec dаnа pre rokа, a zaposleni na Polju „D” u prvoj nedelji decembrа.

Ovi proizvodni rezultati su izuzetno dobri s obzirom na posledice poplavnog talasa iz prethodne godine sa kojima su bili suočeni rudari „Kolubare”.

Najveće količine lignita od oko 12,2 miliona tona otkopane su na Polju „D”, čime je plan premašen za oko osam odsto. Na „Tamnava-Zapadnom polju”, proizvedeno  je 11,6 miliona tona uglja, odnosno oko 15,5 odsto više od godišnjeg bilansa. Na kopu „Veliki Crljeni” otkopano je 3,4 miliona tona, a na  Polju „B” 1,3 miliona tona lignita.

Tokom 2015. godine u „Kolubari” je otkopano i odloženo 47,8 miliona metara kubnih otkrivke.

Dobri proizvodni rezultati RB „Kolubara” iz prethodne godine nastavljeni su i početkom 2016. godine, čak i u uslovima snežnih padavina i niskih temperatura.

-U investicije, remonte i održavanje u Rudarskom basenu „Kolubara” EPS će u 2016. godini uložiti 140 miliona evra - rekao je Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, tokom posete rudarima Polja „D”, najvećeg kopa srpske elektroprivrede.

Ogranak RB „Kolubara” obišli su i izvršni direktori EPS-a za proizvodnju uglja, proizvodnju energije i poslove finansija Slobodan Mitrović, Dragan Jovanović i Aleksandar Surla. Oni su u razgovoru sa predstavnicima kolubarskih kopova odredili prioritete za unapređenje proizvodnje.

- U razgovoru sa ljudima na terenu potvrdilo se ono što smo procenjivali - da su potrebne veće investicije u proizvodni sistem. Nastavljamo ulaganja u „Kolubaru” i to će biti dobro uložen novac EPS-a za osposobljavanje i dalje jačanje rudarskog sektora - rekao je Antić.Ministar Antić je istakao da su bageri u kopovima „Kolubare” garant bezbednosti elektroenergetskog sistema.

- Bager „glodar 7” na Polju „D“ proizvodi oko 20 odsto uglja u „Kolubari”, a kada se to preračuna, proizvodi oko 12 odsto srpske električne energije i zato zaslužuje vrhunsko održavanje – rekao je Antić.

On je u ime Vlade Srbije zahvalio rudarima EPS-a koji su u ekstremnim uslovima uradili veliki posao u prethodna tri dana.

- Dnevno je iz „Kolubare” u TENT otpremano oko 70.000 tona uglja. U narednim danima, sa stabilizacijom vremenskih prilika, vratićemo se na proizvodnju od 90.000 tona uglja dnevno – rekao je Antić.

Slobodan Mitrović, izvršni direktor za proizvodnju uglja u EPS-u, istakao je da su rudarski proizvodni kapaciteti pravovremeno pripremljeni za zimski period i da je proizvodnja uglja stabilna.

Proizvodnja lignita u Rudаrskom bаsenu „Kolubаrа“ odvijа se u normalnim okvirima, i svi proizvodni sistemi funkcionišu bezbedno u uslovimа prvih snežnih padavinа i hladnog vremenа.

Zаhvаljujući zimskoj službi RB „Kolubara” prohodni su svi pristupni putevi i oni unutar površinskih kopova. Dežurna mehanizacija blаgovremeno je аngаžovаnа nа lokаcijаmа nа kojimа je tokom prethodne noći formirаn snežni pokrivаč visine od 20 do 40 centimetara.

Do sada je po pristupnim i kopovskim putevima posuto oko 120 kubnih metara soli i rizle, a ekipe dežurаju na terenu 24 čаsа.